История, Цели, Дейности

История, цели, дейности

Център за образователни инициативи е неправителствена организация с нестопанска цел, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и еврпейско ниво. ЦОИ е основан като програма на Фондация “Балкански колежи” през януари 1999 година. През октомври 2000 г. Център за образователни инициативи е регистриран като под името Фондация "Център за образователни инициативи", а от 2003 година е пререгистриран като Сдружение.

Основните цели на Сдружение "Център за образователни инициативи" са:

 • Да съдейства за повишаване качеството и ефективността на реформата в сферата на българското образование на гражданско и административно ниво в контекста на европейската интеграция и регионалното сътрудничество;
 • Да подпомага развитието на образователните институции като предпоставка за устойчивостта на гражданското общество, главно с оглед на демокрацията, правата на човека и правата на малцинствата;
 • Да разработва и осъществява различни инициативи, насърчаващи модернизацията на учебните програми, методологията на преподаване, училищното управление и оценяването на преподаването;
 • Да насърчава и улеснява сътрудничеството в областта на образованието и културата на локално, регионално и европейско ниво като провокира диалог и укрепи партньорството между държавата, обществото, неправителствения сектор и училищната общност на всички нива, включително в областта на учредяване и разширяване на училищни и университетски мрежи.

   

Център за образователни инициативи работи в следните сфери на дейност:

 • Анализи на учебници, разработване на учебни програми и обучение на учители с цел модернизиране на образователния процес и повишаване качеството на обучението;
 • Образователни и младежки инициативи: изграждане на мрежи, провеждане на семинари и извънучилищни инициативи в Югоизточна Европа с цел установяване на непосредствени контакти, насърчаване на международното сътрудничество и личностното развитие на младите хора в контекста на евроинтеграционния процес;
 • Междукултурно сътрудничество на национално, регионално и международно ниво, което да засилва междукултурното взаимодействие, провокира диалог върху актуални теми на гражданското общество, насърчава партньорството и сътрудничеството като средство за етническа и културна толерантност.

 

 

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието