Други курсове

Списък на предлаганите курсове за учители

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на безплатни инструменти

(Курсът предлага формирането на базисни умения за работа с безплатни инструменти за създаване на електронни платформено-независими обучителни ресурси. Подходящ за учители от всички образователни области).

Използване на облачни технологии в учебния процес

(Курсът е ориентиран  както за учители от начален, така и прогимназиален и гимназиален етап. Целта му е да запознае колегите с възможностите, които дава разработеното от нас по Оперативна програма иновации и конкурентоспособност образователно приложение CViC (Cloud Virtual Class).).

Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание

(Курсът се фокусира върху създаването на онлайн учебно съдържание и подходящите инструменти за реализацията му. В него се разглеждат основните етапи при избор, структуриране и  проектиране на учебните материали и се очертават възможни подходи, методи и приложения за създаване на ефективно и атрактивно учебно съдържание)

Изграждане на базисни умения за работа с електронна среда за обучение "Мoodle 2.0+"

(Курсът е насочен към учители, които биха желали да използват огромните предимства на уеб-базираните системи за управление на учебния процес. Насочен е към училищни екипи)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

NB!

*** За подробна информация използвайте линка с името на всеки курс. 
*** Актуален график с предстоящи дати за обученията може да видите в страницата на всеки курс.
*** За регистрация

  • изтеглете регистрационния формуляр, прикачен в страницата на всеки курс, попълнете го и изпратете на електронна поща: edu@cei-bg.org

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието