Курсове от ИРОПК

Програмите на Център за образователни инициативи са тематично ориентирани към модерните и актуални теми, необходими за квалификация на учителя. Te са структурирани спрямо изискванията на Стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и информационния  регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Качеството на  обученията се гарантира от вътрешната система за качество, разработена и сертифицирана от ISO 9001-2015.

Курсовете в програмите са пакетирани и следват своя надграждаща логика, но могат да се преминават и поетапно, и  поединично спрямо индивидуалните потребности, ниво и скорост на преподавателя.

 

 

Курсове от програмата ни за подобряване на дигиталните компетентности на учителите:

“Как да работим с Moodle” (първи модул от пакета програми за подoбряване на дигиталните компетентности на учителите)

“Как да преподаваме с Moodle” (втори модул от пакета програми за подoбряване на дигиталните компетентности на учителите)

“Майсторски клас за работа с Moodle” (трети модул от пакета програми за подoбряване на дигиталните компетентности на учителите)

"Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание" (четвърти модул от пакета програми за подобряване на дигиталните компетентности на учителите)

Използване на облачните технологии в учебния процес. Работа със CViC (облачно-базирана класна стая

Курсове от програмата ни за подобряване на дигиталните компетентности на учителите в партньорство и с обучители от Академия "Роботика"

STEM роботи в класната стая, Идентификатор в ИРОПК: 21800029, 1 кредит

Интеграция на интерактивни технологии в класната стая, Идентификатор в ИРОПК: 21800030, 1 кредит

"Интегриране на изкуствения интелект в съвременните класни стаи: Техники и етични съображения", Идентификатор в ИРОПК: 21800031, 2 кредита

Запиши се

Нови курсове за 2023-2024 учебна година

 

Курсове от програмата ни за оказване на първа долекарска помощ в училище в партньорство с Академия "Първа помощ"

Първа долекарска помощ – Основен курс“ 

„Първа долекарска помощ – Спешни детски състояния“ 

„Бедствия и аварии - подготовка, действия и първа помощ“ 

 

Курсове в партньорство с Фондация "Образователно сътрудничество

"Коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда за разгръщане на потенциала на всяко дете

"Управление на проекти"

 

print views_embed_view('_n', 'block_1');
?>

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието