Обучителен център

През 2010 г. Център за образователни инициативи стартира обучителна програма, насочена към повишаването на уменията и компетенциите за работа с интернет базирани електронни платформи за обучение, създаване и менажиране на електронни курсове или ресурси на учители, училищни директори, университетски преподаватели и образователни експерти. В курсовете ни към момента квалификация са получили над 2500 учители в средното училище от над 170 училища от цялата страна.

През 2013-2014 година участвахме активно в обучението и консултирането на преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" в рамките на техните проекти по ОП Развитие на човешките ресурси "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование":

 1. "Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език", Факултет "Славянски филологии"
 2.  „Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет

 

Ние вярваме,

че обучението е ключов компонент в процеса на модернизиране на българското училище. Ние сме наясно, че в различните сфери на образованието изискванията, материалите и базата са различни. Затова екипът ни, като структура и компетентности, е съобразен с предмета, работната програма, обема, динамиката на обученията и със самите преподаватели.

Ние знаем,

че технологичната модернизация на учебния процес е постоянен процес поради бързите темпове на развитие и педагогическата колегия на всяко училище се нуждае от "компетентна" подкрепа, за да бъде в крак с новите методи и тенденции при електронното обучение.

Какви умения придобиват, обучените от нас учители:

 • Да разбират и използват електронното обучение в работата си;
 • Да използват различни техники за електронно обучение;
 • Да използват инструменти за разработване на собствените си обучителни ресурси;
 • Да развиват своите умения за използване на нови технологии за обучението.

С какво нашето обучение е полезно за вас:

 • Да определите подходящи стратегии за стартиране на електронното обучение във вашата образователна институция;
 • Да бъдете в крак с новите тенденции в електронно обучение, свързани с технологии, софтуер, уеб системи и др;
 • Да изберете подходящи системи за управление на обучението;

Вижте още: Курсове Информационен регистър 2017  и Обучителни курсове

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието