About us

CEI се е посветил на мисията да направи качественото образование достъпно от всяка точка, да повиши авторитета на Учителя и да превърне Училището в крайъгълния камък в изграждането на доверие между учители, ученици и родители. Вярваме, че с обученията за работа с електронни платформи за управление на учебния процес, базирани на конструктивиския педагогически модел, на учители, експерти в регионалните инспекторати по образование, университетски преподаватели и образователни експерти допринасяме за качествената промяна и осъвременяване на българската образователна среда. Високите технологии, които използваме, ни позволяват да мечтаем, че в близките няколко години българският учител ще респектира учениците и обществото с уменията си да използва модерните образователни подходи, да използва без затруднение и притеснение новите технологии в класната стая и да познава последните постижения на педагогическата наука.

Роден преди епохата на уеба, учителят в началото на 21 век драматично изживява попадането си в „паяжината”. Информационните технологии му наложиха да преосмисли педагогическия модел, в който е подготвян и който познава;  да приеме, че привилегията да задава въпроси вече не е само негова; да се подготви, че трябва по скоро да изгражда умения, а не да поднася информация. До нея достигат бързо и лесно „технологично грамотните“ ученици и имат нужда от знания как да я анализират, оценяват и използват. И човекът, на когото разчитат, е техният учител. Новото поколение все повече има нужда от мотивация и все по-малко от елементарното запълване на информационния дефицит. От информатор учителят трябва да бъде готов да стане илуминат -ор. Той трябва да води битка за сърцето на ученика- не за главата. Тя не е онази tabula rasa от прединформационната епоха, която той подобно на празен склад като докер да запълва. Складът е пълен и трябва да бъде подреден.  

А за това е нужна методика. Методиката на конструктивизма.

Newsletter

Предстои...

Contact us

Center for Educational Initiatives

  • 24-26 Ivan Vazov Str, 1000 Sofia, Bulgaria
  • Phone: +359 2/ 423 89 69
  • Email: office@cei-bg.org

Follow us

Connect With Us!